Dokumenty na stiahnutie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
18.7.2022
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) "rozkopávka"
Detail dokumentu
Dátum 18.7.2022
Názov Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) "rozkopávka"
Popis Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) "rozkopávka"
25.7.2021
Informácie k výrubu drevín
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Informácie k výrubu drevín
25.7.2021
Žiadosť o výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Žiadosť o výrub drevín
25.7.2021
zmena_uzivania_stavby_alebo_jej_casti
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov zmena_uzivania_stavby_alebo_jej_casti
25.7.2021
ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim
25.7.2021
ziadost_o_stavebne_povolenie-_vyhlasenie_stavebneho_dozoru_a_stanovisko_obce
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_stavebne_povolenie-_vyhlasenie_stavebneho_dozoru_a_stanovisko_obce
25.7.2021
ziadost_o_povolenie_stavbnych_uprav
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_povolenie_stavbnych_uprav
25.7.2021
ziadost_o_povolenie_drobnej_stavby
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_povolenie_drobnej_stavby
25.7.2021
ziadost_o_odstranenie_stavby
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_odstranenie_stavby
25.7.2021
ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby
25.7.2021
Návrh_na_zmenu_účelu_užívania_stavby
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Návrh_na_zmenu_účelu_užívania_stavby
25.7.2021
navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia
25.7.2021
navrh_na_kolaudacne_rozhodnutie
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov navrh_na_kolaudacne_rozhodnutie
25.7.2021
Žiadosť_o_zrušenie_súpisného_čísla
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Žiadosť_o_zrušenie_súpisného_čísla
25.7.2021
Žiadosť_o_určenie_súpisného_čísla
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Žiadosť_o_určenie_súpisného_čísla
25.7.2021
ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu
25.7.2021
Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na SS
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na SS
25.7.2021
Lekársky nález
Detail dokumentu
Dátum 25.7.2021
Názov Lekársky nález
14.4.2019
zasadnutie 14.4.2019
Detail dokumentu
Dátum 14.4.2019
Názov zasadnutie 14.4.2019
14.4.2019
zasadnutie 14.4.2019
Detail dokumentu
Dátum 14.4.2019
Názov zasadnutie 14.4.2019