Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
23.9.2022
Mapy VKÚ - Považský Inovec - Piešťany. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 23.9.2022
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o., 974 01 Kynceľová 54
IČO 46747770
Číslo dokladu 2022000172
Popis Mapy VKÚ - Považský Inovec - Piešťany. 
Suma 396,00
17.9.2022
Hudobná produkcia. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.9.2022
Dodávateľ SHOWPORTAL GROUP s.r.o., Starhradská 2, 851 05 Bratislava
IČO 54700850
Číslo dokladu 2022000175
Popis Hudobná produkcia. 
Suma 550,00
14.9.2022
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.9.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2022000174
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 74,54
14.9.2022
Odoslané SMS správy za mesiac 8/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.9.2022
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2022000169
Popis Odoslané SMS správy za mesiac 8/2022.
Suma 3,01
13.9.2022
Vratka platby - stravné lístky. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 13.9.2022
Dodávateľ Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
IČO 53528654
Číslo dokladu 2022000173
Popis Vratka platby - stravné lístky. 
Suma -832,50
8.9.2022
Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.9.2022
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2022000170
Popis Vyúčtovacia faktúra - dodávka elektriny. 
Suma 136,54
6.9.2022
Diely do PC. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.9.2022
Dodávateľ DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO 35810734
Číslo dokladu 2022000166
Popis Diely do PC. 
Suma 87,30
6.9.2022
Pracovné pomôcky pre MŠ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.9.2022
Dodávateľ Maquita s.r.o., Soľná 738/56, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO 36316881
Číslo dokladu 2022000160
Popis Pracovné pomôcky pre MŠ. 
Suma 90,15
6.9.2022
Nákup uteráčikov pre detí do MŠ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.9.2022
Dodávateľ Slávka Bitarovská, SNP 522/96, 956 41 Uhrovec
IČO 35212870
Číslo dokladu 2022000159
Popis Nákup uteráčikov pre detí do MŠ. 
Suma 127,10
5.9.2022
Nákup stravných lístkov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.9.2022
Dodávateľ Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
IČO 53528654
Číslo dokladu 2022000171
Popis Nákup stravných lístkov. 
Suma 1186,79
5.9.2022
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.9.2022
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2022000165
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 990,36
2.9.2022
Servisné práce na ČOV.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.9.2022
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2022000167
Popis Servisné práce na ČOV.
Suma 127,50
2.9.2022
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.9.2022
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2022000163
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 48,00
2.9.2022
Paravan economic 4 krídlový. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.9.2022
Dodávateľ Cardinal, s.r.o., Kamenná 3, 010 01 Žilina
IČO 46216413
Číslo dokladu 2022000158
Popis Paravan economic 4 krídlový. 
Suma 145,82
1.9.2022
Zemný plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2022
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2022000168
Popis Zemný plyn. 
Suma 337,40
1.9.2022
Zemný plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2022
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2022000162
Popis Zemný plyn. 
Suma 4,00
1.9.2022
Zemný plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2022
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2022000161
Popis Zemný plyn. 
Suma 27,00
1.9.2022
Výkon zodpovednej osoby za 09/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2022
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2022000155
Popis Výkon zodpovednej osoby za 09/2022.
Suma 46,80
25.8.2022
Kancelársky materiál - ťažítka. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 25.8.2022
Dodávateľ FANTAZIE - bytové doplňky, s.r.o., Škroupova 441, 50002 Hradec Králové
IČO 27533611
Číslo dokladu 2022000154
Popis Kancelársky materiál - ťažítka. 
Suma 34,79
24.8.2022
Výroba a dodávka tabule. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 24.8.2022
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2022000164
Popis Výroba a dodávka tabule. 
Suma 135,80