Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
26.3.2024
Propagačné materiály. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 26.3.2024
Dodávateľ Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 Bratislava
IČO 54087988
Číslo dokladu 2024000064
Popis Propagačné materiály. 
Suma 212,40
20.3.2024
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 20.3.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2024000014
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 80,03
18.3.2024
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.3.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2024000063
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 80,48
14.3.2024
Školenie na odbornú prípravu používateľov rádiostaníc a telekomunikačných zariadení pre členov DHZO obce. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.3.2024
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
IČO 00177474
Číslo dokladu 2024000062
Popis Školenie na odbornú prípravu používateľov rádiostaníc a telekomunikačných zariadení pre členov DHZO obce. 
Suma 50,00
14.3.2024
Náku tovaru - chlanička. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.3.2024
Dodávateľ Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
IČO 36562939
Číslo dokladu 2024000052
Popis Náku tovaru - chlanička. 
Suma 176,29
14.3.2024
Nákup tlačív. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.3.2024
Dodávateľ ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 074 72 Banská Bystrica
IČO 31331131
Číslo dokladu 2024000051
Popis Nákup tlačív. 
Suma 21,00
12.3.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.3.2024
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300
Číslo dokladu 2024000053
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 1 036,03
11.3.2024
Druhá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania na zákazku Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov - stavebné práce. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.3.2024
Dodávateľ STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO 42053064
Číslo dokladu 2024000056
Popis Druhá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania na zákazku Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov - stavebné práce. 
Suma 1 000,00
8.3.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.3.2024
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2024000061
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Suma 191,32
7.3.2024
Druhá časť odmeny za prípravu a vypracovanie Žiadosti a jej príloh a poskytnutie poradenstva pri podaní Žiadosti a jej príloha, názov projektu "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov". 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.3.2024
Dodávateľ STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO 42053064
Číslo dokladu 2024000057
Popis Druhá časť odmeny za prípravu a vypracovanie Žiadosti a jej príloh a poskytnutie poradenstva pri podaní Žiadosti a jej príloha, názov projektu "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov". 
Suma 1 000,00
7.3.2024
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov. TI. skúška hasiacích prístrojov a pož. hadíc. Predaj has. prístrojov.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.3.2024
Dodávateľ Kováčik s. r. o., č. 41, 956 32 Livina
IČO 34108629
Číslo dokladu 2024000041
Popis Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov. TI. skúška hasiacích prístrojov a pož. hadíc. Predaj has. prístrojov.
Suma 460,08
6.3.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. Bezpečnostné značenie - piktogram. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.3.2024
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2024000060
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. Bezpečnostné značenie - piktogram. 
Suma 72,48
6.3.2024
Odoslané SMS za mesiac 2/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.3.2024
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2024000058
Popis Odoslané SMS za mesiac 2/2024.
Suma 3,29
6.3.2024
Kontrola požiarneho uzáveru. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.3.2024
Dodávateľ Kováčik s. r. o., č. 41, 956 32 Livina
IČO 34108629
Číslo dokladu 2024000055
Popis Kontrola požiarneho uzáveru. 
Suma 118,56
5.3.2024
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.3.2024
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2024000054
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 553,10
4.3.2024
Odborná skúška zvisloposuvnej sekcionálne brány s motorovým pohonom. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2024
Dodávateľ Eberhard Daubner - EbiDa, Bernolákova 633/15, 972 71 Nováky
IČO 33974519
Číslo dokladu 2024000059
Popis Odborná skúška zvisloposuvnej sekcionálne brány s motorovým pohonom. 
Suma 100,00
4.3.2024
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2024
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2024000050
Popis Dodávka plynu. 
Suma 49,00
4.3.2024
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2024
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2024000049
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
4.3.2024
Výkon zodpovednej osoby  za 03/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2024
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2024000047
Popis Výkon zodpovednej osoby  za 03/2024.
Suma 46,80
4.3.2024
Stravné  pre zamestnancov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2024
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2024000046
Popis Stravné  pre zamestnancov. 
Suma 95,00