Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.1.2023
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.1.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000009
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 64,22
16.1.2023
Stravné za 12/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.1.2023
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2023000005
Popis Stravné za 12/2022.
Suma 40,80
16.1.2023
Odoslané SMS správy za 12/2021.
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.1.2023
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2023000004
Popis Odoslané SMS správy za 12/2021.
Suma 0,96
13.1.2023
Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus.
Detail faktúry
Dátum doručenia 13.1.2023
Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO 43908977
Číslo dokladu 2023000002
Popis Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus.
Suma 9,00
10.1.2023
Paušálny poplatok za internet od 01.01.2023 do 31.12.2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.1.2023
Dodávateľ Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO 35954612
Číslo dokladu 2023000008
Popis Paušálny poplatok za internet od 01.01.2023 do 31.12.2023.
Suma 288,00
9.1.2023
Serviský poplatok - hlásenia, vzdialená správa rozhlasu.
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.1.2023
Dodávateľ MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov
IČO 45352305
Číslo dokladu 2023000006
Popis Serviský poplatok - hlásenia, vzdialená správa rozhlasu.
Suma 64,00
5.1.2023
Webové sídlo so službou dobraobec 01/02/03.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.1.2023
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance
IČO 53539133
Číslo dokladu 2023000007
Popis Webové sídlo so službou dobraobec 01/02/03.
Suma 75,00
3.1.2023
Systémová podpora URBIS.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.1.2023
Dodávateľ MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica
IČO 36041688
Číslo dokladu 2023000003
Popis Systémová podpora URBIS.
Suma 40,00
2.1.2023
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.1.2023
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2023000001
Popis Výkon zodpovednej osoby za 01/2023.
Suma 46,80
30.12.2022
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.12.2022
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2022000248
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 24,00
30.12.2022
Vykonávanie odborného dohľadu nad ČOV. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.12.2022
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2022000247
Popis Vykonávanie odborného dohľadu nad ČOV. 
Suma 400,80
30.12.2022
Nákup kancelárskych potrieb. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.12.2022
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2022000246
Popis Nákup kancelárskych potrieb. 
Suma 120,00
19.12.2022
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.12.2022
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO 31575951
Číslo dokladu 2022000245
Popis Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov. 
Suma 66,59
16.12.2022
Nákup kancelárskych potrieb. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.12.2022
Dodávateľ National Pen
Číslo dokladu 2022000244
Popis Nákup kancelárskych potrieb. 
Suma 156,47
16.12.2022
Notebook  - materská škola. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.12.2022
Dodávateľ APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80
IČO 50517872
Číslo dokladu 2022000242
Popis Notebook  - materská škola. 
Suma 580,00
15.12.2022
Úhrada alikvotnej čiastky cestovného. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.12.2022
Dodávateľ Obec Libichava, 956 38 Libichava
IČO 00699268
Číslo dokladu 2022000243
Popis Úhrada alikvotnej čiastky cestovného. 
Suma 6,08
14.12.2022
Paušál telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.12.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2022000241
Popis Paušál telefóny. 
Suma 62,51
11.12.2022
Odoslané SMS správy  za 10/2022 a 11/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.12.2022
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2022000230
Popis Odoslané SMS správy  za 10/2022 a 11/2022.
Suma 4,02
9.12.2022
Nákup tovaru - tieniaca sieť, netkaná textília. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.12.2022
Dodávateľ GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375
IČO 46738169
Číslo dokladu 2022000232
Popis Nákup tovaru - tieniaca sieť, netkaná textília. 
Suma 15,56
9.12.2022
Stravné 11/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.12.2022
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2022000221
Popis Stravné 11/2022.
Suma 64,60