Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.3.2024
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.3.2024
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2024000045
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 24,00
29.2.2024
Úhrada alikvotnej čiastky za cestovné na školení. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 29.2.2024
Dodávateľ Obec Libichava, 956 38 Libichava
IČO 00699268
Číslo dokladu 2024000048
Popis Úhrada alikvotnej čiastky za cestovné na školení. 
Suma 10,47
29.2.2024
Stravné pre zamestnancov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 29.2.2024
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2024000044
Popis Stravné pre zamestnancov. 
Suma 112,50
29.2.2024
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
Dátum doručenia 29.2.2024
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2024000043
Popis Stravné pre zamestnancov.
Suma 105,00
29.2.2024
Účasť na podujatí 3. ročníka športového dňa detí. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 29.2.2024
Dodávateľ Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
IČO 55841953
Číslo dokladu 2024000042
Popis Účasť na podujatí 3. ročníka športového dňa detí. 
Suma 650,00
29.2.2024
Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 29.2.2024
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2024000040
Popis Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. 
Suma 127,20
23.2.2024
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 01.01.2024 -31.12.2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 23.2.2024
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava
IČO 00178454
Číslo dokladu 202400039
Popis Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 01.01.2024 -31.12.2024.
Suma 25,20
21.2.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 21.2.2024
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2024000035
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Suma 357,67
16.2.2024
Paušál telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.2.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2024000038
Popis Paušál telefóny. 
Suma 79,88
16.2.2024
Nákup smetných nádob 120 l.
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.2.2024
Dodávateľ FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO 17682258
Číslo dokladu 2024000028
Popis Nákup smetných nádob 120 l.
Suma 624,00
9.2.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.2.2024
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2024000034
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 1278,88
8.2.2024
Školenie k IS URBIS. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.2.2024
Dodávateľ MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica
IČO 36041688
Číslo dokladu 2024000033
Popis Školenie k IS URBIS. 
Suma 60,00
5.2.2024
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.2.2024
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 202400036
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 553,10
2.2.2024
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2024
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2024000037
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 18,00
2.2.2024
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2024
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2024000032
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
2.2.2024
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2024
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2024000031
Popis Dodávka plynu. 
Suma 49,00
2.2.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2024
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2024000030
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Suma 66,00
2.2.2024
Druhá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov". 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2024
Dodávateľ STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO 42053064
Číslo dokladu 2024000027
Popis Druhá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov". 
Suma 400,00
2.2.2024
Druhá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Rozšírenie priestorov materskej školy Šišov".
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2024
Dodávateľ STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO 42053064
Číslo dokladu 2024000026
Popis Druhá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Rozšírenie priestorov materskej školy Šišov".
Suma 400,00
2.2.2024
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2024
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2024000024
Popis Výkon zodpovednej osoby za 02/2024.
Suma 46,80