VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
26.3.2024
VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Šišov
Detail dokumentu
Dátum 26.3.2024
Názov VZN č. 1/2024 o podmienkach držania psov na území obce Šišov
24.11.2023
VZN č. 7/2023 , ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Šišov
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2023
Názov VZN č. 7/2023 , ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Šišov
Popis VZN č. 7/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Šišov. 
24.11.2023
VZN č. 6/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ........................
Detail dokumentu
Dátum 24.11.2023
Názov VZN č. 6/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ........................
Popis VZN č. 6/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
25.8.2023
VZN č. 5/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej ........
Detail dokumentu
Dátum 25.8.2023
Názov VZN č. 5/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej ........
Popis VZN č. 5/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
21.7.2023
VZN č. 4/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šišov na povinné predprimárne vzdelávanie
Detail dokumentu
Dátum 21.7.2023
Názov VZN č. 4/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šišov na povinné predprimárne vzdelávanie
Popis VZN č. 4/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šišov na povinné predprimárne vzdelávanie.
5.4.2023
VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2022
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2023
Názov VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2022
Popis VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a doplĺňa VZN č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
1.2.2023
VZN č. 2/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2023
Názov VZN č. 2/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
16.1.2023
VZN č. 1/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Šišov - Zmien a doplnkov č. 4/2022
Detail dokumentu
Dátum 16.1.2023
Názov VZN č. 1/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Šišov - Zmien a doplnkov č. 4/2022
Popis VZN č. 1/2023, ktorým sy vyhlsuje záväzná časť Územného plánu obce Šišov - Zmien a doplnkov č. 4/2022
16.12.2022
VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
16.12.2022
VZN č. 5/2022 o mieste a čase zápisu ...........
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VZN č. 5/2022 o mieste a čase zápisu ...........
Popis VZN č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
16.12.2022
VNZ č. 4/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia na území obce Šišov pre rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2022
Názov VNZ č. 4/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia na území obce Šišov pre rok 2023
16.6.2022
VZN č. 3 2022 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2022
Názov VZN č. 3 2022 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene
Popis VZN č. 3/2022 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene.
16.6.2022
VZN č. 2 2022 o udržiavaní čistoty v obci
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2022
Názov VZN č. 2 2022 o udržiavaní čistoty v obci
Popis VZN č. 2/2022 o udržiavaní čistoty v obci.
16.6.2022
VZN č. 1 2022 o organizácii miestneho referenda v obci Šišov
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2022
Názov VZN č. 1 2022 o organizácii miestneho referenda v obci Šišov
Popis VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Šišov.
15.12.2021
VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia na území obce Šišov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2021
Názov VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia na území obce Šišov
Popis VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia na území obce Šišov. 
17.8.2021
VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Detail dokumentu
Dátum 17.8.2021
Názov VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Popis VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
15.12.2020
VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2020
Názov VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o miestych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
15.12.2020
VZN č. 3 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ŠZ na území obce Šišov pre rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2020
Názov VZN č. 3 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ŠZ na území obce Šišov pre rok 2021
Popis VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia na území obce Šišov. 
15.12.2020
VZN č. 4 2020 o nakladaní s KO a s DSO
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2020
Názov VZN č. 4 2020 o nakladaní s KO a s DSO
Popis VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šišov. 
25.9.2020
VZN č. 2 2020 o čase predaja, poskytovaní služieb
Detail dokumentu
Dátum 25.9.2020
Názov VZN č. 2 2020 o čase predaja, poskytovaní služieb
Popis VZN č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Šišov.