Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.2.2024
Odoslané SMS správy za 12/2023 a 1/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2024
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2024000023
Popis Odoslané SMS správy za 12/2023 a 1/2024.
Suma 9,57
31.1.2024
Odmeny za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 31.1.2024
Dodávateľ SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
IČO 17310598
Číslo dokladu 20240000229
Popis Odmeny za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2024.
Suma 38,40
31.1.2024
Prenájom vysokozdvižnej plošiny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 31.1.2024
Dodávateľ Peter Sivoň, 956 35 Nedašovce 128
IČO 47798246
Číslo dokladu 2024000025
Popis Prenájom vysokozdvižnej plošiny. 
Suma 165,00
30.1.2024
Elektronická príručka "Slobodný prístup k informáciám". 
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.1.2024
Dodávateľ Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín
IČO 48291374
Číslo dokladu 2024000022
Popis Elektronická príručka "Slobodný prístup k informáciám". 
Suma 11,00
29.1.2024
Prvá časť z odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov".
Detail faktúry
Dátum doručenia 29.1.2024
Dodávateľ STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO 42053064
Číslo dokladu 2024000021
Popis Prvá časť z odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov".
Suma 400,00
24.1.2024
Noviny Šišovský spravodaj.
Detail faktúry
Dátum doručenia 24.1.2024
Dodávateľ FOMI s.r.o., Jánošovská 8, 038 61 Vrútky
IČO 44446331
Číslo dokladu 2024000020
Popis Noviny Šišovský spravodaj.
Suma 499,80
22.1.2024
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.1.2024
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2024000019
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
22.1.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.1.2024
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2024000018
Popis Dodávka plynu.
Suma 49,00
22.1.2024
Stojany pod monitor. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.1.2024
Dodávateľ Juraj Malíček - Weseco, Lipová 1000/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 51048809
Číslo dokladu 2023000239
Popis Stojany pod monitor. 
Suma 39,96
18.1.2024
Bánovské noviny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.1.2024
Dodávateľ Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO 34103775
Číslo dokladu 2024000016
Popis Bánovské noviny. 
Suma 336,00
17.1.2024
Prvá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania, názov zákazky - Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.1.2024
Dodávateľ STUDNICA, n.o., Košická 36, 821 08 Bratislava
IČO 42053064
Číslo dokladu 2024000017
Popis Prvá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania, názov zákazky - Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov. 
Suma 400,00
17.1.2024
Nákup tovaru. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.1.2024
Dodávateľ Mironet.cz a.s., Komerční hala NUP C3, 251 01 Nupaky
IČO 28189647
Číslo dokladu 2024000011
Popis Nákup tovaru. 
Suma 59,95
16.1.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.1.2024
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000248
Popis Dodávka plynu.
Suma 119,41
15.1.2024
Nákup tovaru - cateringové stoly a lavice.
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.1.2024
Dodávateľ eLED s.r.o., Postajok 269/4, 085 01 Bardejov
IČO 51881969
Číslo dokladu 2024000003
Popis Nákup tovaru - cateringové stoly a lavice.
Suma 313,75
12.1.2024
Školenie k informačnému systému URBIS.
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.1.2024
Dodávateľ MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica
IČO 36041688
Číslo dokladu 2024000013
Popis Školenie k informačnému systému URBIS.
Suma 60,00
12.1.2024
Paušálny poplatok - internet na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.1.2024
Dodávateľ Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO 35954612
Číslo dokladu 2024000012
Popis Paušálny poplatok - internet na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024.
Suma 288,00
12.1.2024
Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.1.2024
Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO 43908977
Číslo dokladu 2024000010
Popis Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus. 
Suma 9,00
12.1.2024
Nákup tovaru - sada plastových lavíc. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.1.2024
Dodávateľ Jurhan s.r,o., Zlatovská 2425, 911 05 Trenčín
IČO 47584360
Číslo dokladu 2024000005
Popis Nákup tovaru - sada plastových lavíc. 
Suma 80,45
11.1.2024
Nákup tovaru - MŠ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.1.2024
Dodávateľ INVITAL aqua s.r.o., Opatovská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí
IČO 02779897
Číslo dokladu 2024000004
Popis Nákup tovaru - MŠ. 
Suma 17,01
10.1.2024
Nákup tovaru. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.1.2024
Dodávateľ GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375
IČO 46738169
Číslo dokladu 2024000015
Popis Nákup tovaru. 
Suma 62,22