Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.12.2022
Prenájom vysokozdvižnej plošiny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.12.2022
Dodávateľ Peter Sivoň, 956 35 Nedašovce 128
IČO 47798246
Číslo dokladu 2022000233
Popis Prenájom vysokozdvižnej plošiny. 
Suma 272,00
8.12.2022
Seperator tuku. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.12.2022
Dodávateľ B-commerce, s.r.o.. Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov
IČO 52424812
Číslo dokladu 2022000222
Popis Seperator tuku. 
Suma 408,19
7.12.2022
Nákupné poukážky. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.12.2022
Dodávateľ COOP Jednota Topoľčany, Stummerova 5, 955 02 Topoľčany
IČO 00168904
Číslo dokladu 2022000236
Popis Nákupné poukážky. 
Suma 749,00
6.12.2022
Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.12.2022
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2022000238
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Suma 306,37
5.12.2022
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.12.2022
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2022000235
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 1077,12
5.12.2022
Nákup kancelárskych potrieb. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.12.2022
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2022000231
Popis Nákup kancelárskych potrieb. 
Suma 49,63
1.12.2022
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2022
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2022000239
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 337,40
1.12.2022
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2022
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2022000229
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 48,00
1.12.2022
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2022
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2022000228
Popis Dodávka plynu. 
Suma 4,00
1.12.2022
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2022
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2022000227
Popis Dodávka plynu. 
Suma 27,00
1.12.2022
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2022
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2022000219
Popis Výkon zodpovednej osoby za 12/2022.
Suma 46,80
30.11.2022
Úhrada alikvotnej čiastky cestovného. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.11.2022
Dodávateľ Obec Malé Hoste, 956 37 Malé Hoste
IČO 00310751
Číslo dokladu 2022000240
Popis Úhrada alikvotnej čiastky cestovného. 
Suma 6,05
30.11.2022
Nákup tonerov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.11.2022
Dodávateľ authentic, s. r. o., 956 52 Podlužany 255
IČO 36827266
Číslo dokladu 2022000237
Popis Nákup tonerov. 
Suma 363,20
30.11.2022
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.11.2022
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2022000226
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 30,00
28.11.2022
Vodné - vyúčtovanie vodného. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany
IČO 36550949
Číslo dokladu 2022000225
Popis Vodné - vyúčtovanie vodného. 
Suma 98,14
28.11.2022
Vodné - vyúčtovanie vodného. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany
IČO 36550949
Číslo dokladu 2022000224
Popis Vodné - vyúčtovanie vodného. 
Suma 61,69
25.11.2022
Nákup stravných lístkov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 25.11.2022
Dodávateľ Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
IČO 53528654
Číslo dokladu 2022000223
Popis Nákup stravných lístkov. 
Suma 323,94
25.11.2022
Stolový kalendár a vreckový kalendárik. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 25.11.2022
Dodávateľ FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin
IČO 44311061
Číslo dokladu 2022000217
Popis Stolový kalendár a vreckový kalendárik. 
Suma 783,31
23.11.2022
Učebné pomôcky do materskej školy. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 23.11.2022
Dodávateľ STIEFEL EUROCART s. r. o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava
IČO 31360513
Číslo dokladu 2022000218
Popis Učebné pomôcky do materskej školy. 
Suma 972,00
21.11.2022
Kontrola a čistenie 5 ks komínov na obecných budovách. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 21.11.2022
Dodávateľ EKO-ESO, Roman Hudec, 957 01 Miezgovce 23
IČO 35252292
Číslo dokladu 2022000220
Popis Kontrola a čistenie 5 ks komínov na obecných budovách. 
Suma 100,00