Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.9.2023
Nákup tlačív.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.9.2023
Dodávateľ Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 83 06 Bratislava
IČO 42272360
Číslo dokladu 2023000155
Popis Nákup tlačív.
Suma 27,84
8.9.2023
Funkčné vzdelávanie - MŠ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.9.2023
Dodávateľ Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
IČO 37801279
Číslo dokladu 2023000151
Popis Funkčné vzdelávanie - MŠ. 
Suma 79,00
7.9.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.9.2023
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2023000154
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Suma -715,34
5.9.2023
Nákup tlačív.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.9.2023
Dodávateľ ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
IČO 31331131
Číslo dokladu 2023000153
Popis Nákup tlačív.
Suma 22,80
4.9.2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rozšírenie priestorov materskej škôlky". 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.9.2023
Dodávateľ Bril-projekt, s.r.o., Haláčovce 133, 956 55 Haláčovce
IČO 54552460
Číslo dokladu 2023000164
Popis Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rozšírenie priestorov materskej škôlky". 
Suma 3900,00
4.9.2023
Vypracovanie rozpočtu na stavbu Rekonštrukcia kultúrneho domu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.9.2023
Dodávateľ Bril-projekt, s.r.o., Haláčovce 133, 956 55 Haláčovce
IČO 54552460
Číslo dokladu 2023000163
Popis Vypracovanie rozpočtu na stavbu Rekonštrukcia kultúrneho domu. 
Suma 300,00
1.9.2023
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2023
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2023000161
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 719,30
1.9.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000157
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
1.9.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000156
Popis Dodávka plynu. 
Suma 51,00
1.9.2023
Výkon zodpovednej osoby za 09/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.9.2023
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2023000152
Popis Výkon zodpovednej osoby za 09/2023.
Suma 46,80
30.8.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.8.2023
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000148
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 66,00
28.8.2023
Funkčné vzdelávanie - MŠ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.8.2023
Dodávateľ Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
IČO 37801279
Číslo dokladu 2023000150
Popis Funkčné vzdelávanie - MŠ. 
Suma 69,00
28.8.2023
Bánovské noviny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.8.2023
Dodávateľ Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO 34103775
Číslo dokladu 2023000147
Popis Bánovské noviny. 
Suma 168,00
28.8.2023
Učebné pomôcky pre detí do MŠ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.8.2023
Dodávateľ Maquita s.r.o., Soľná 738/56, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO 36316881
Číslo dokladu 2023000145
Popis Učebné pomôcky pre detí do MŠ. 
Suma 99,95
25.8.2023
Sokoliarske vystúpenie. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 25.8.2023
Dodávateľ Astur Falconry s.r.o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava
IČO 45504237
Číslo dokladu 2023000144
Popis Sokoliarske vystúpenie. 
Suma 518,76
18.8.2023
Materiálno-technické vybavenie pre DHZ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.8.2023
Dodávateľ GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375
IČO 46738169
Číslo dokladu 2023000139
Popis Materiálno-technické vybavenie pre DHZ. 
Suma 1698,11
17.8.2023
Servis na ČOV. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.8.2023
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2023000146
Popis Servis na ČOV. 
Suma 127,20
16.8.2023
Nákup tovaru.
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.8.2023
Dodávateľ Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 Bratislava
IČO 54087988
Číslo dokladu 2023000141
Popis Nákup tovaru.
Suma 183,07
15.8.2023
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.8.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000149
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 81,81
15.8.2023
Výstroj a vybavenie pre DHZ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.8.2023
Dodávateľ PYROKOMPLET s.r.o., 925 81 Diakovce
IČO 36281280
Číslo dokladu 2023000138
Popis Výstroj a vybavenie pre DHZ. 
Suma 1277,04