Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
14.8.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.8.2023
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2023000142
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 1021,46
14.8.2023
Tlač fotografií. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.8.2023
Dodávateľ Bontia a.s., Ohradní 1424/2B, 140 00 Praha - Michle
IČO 25752871
Číslo dokladu 2023000133
Popis Tlač fotografií. 
Suma 92,54
10.8.2023
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.8.2023
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2023000132
Popis Výkon zodpovednej osoby za 08/2023.
Suma 46,80
9.8.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.8.2023
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2023000140
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Suma -773,93
4.8.2023
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.8.2023
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2023000143
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 719,30
4.8.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.8.2023
Dodávateľ STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o.
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000137
Popis Dodávka plynu. 
Suma 51,00
4.8.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.8.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000136
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
4.8.2023
Kancelárske potreby. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.8.2023
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2023000134
Popis Kancelárske potreby. 
Suma 58,38
2.8.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.8.2023
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000135
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 66,00
31.7.2023
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 31.7.2023
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2023000131
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 18,00
31.7.2023
Kancelárske potreby. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 31.7.2023
Dodávateľ MYRON MAXX, s.r.o., Panská 16, 686 04 Kunovice
IČO 28271891
Číslo dokladu 2023000130
Popis Kancelárske potreby. 
Suma 708,43
27.7.2023
Stravné pre zamestnancov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 27.7.2023
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2023000129
Popis Stravné pre zamestnancov. 
Suma 30,00
19.7.2023
Odoslané SMS za mesia 6/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.7.2023
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2023000127
Popis Odoslané SMS za mesia 6/2023.
Suma 6,38
18.7.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.7.2023
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2023000116
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 964,68
17.7.2023
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 17.7.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000128
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 86,63
14.7.2023
Audit ročnej účtovnej závierky. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.7.2023
Dodávateľ Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21, 018 51 Nová Dubnica
IČO 42150116
Číslo dokladu 2023000117
Popis Audit ročnej účtovnej závierky. 
Suma 800,0
14.7.2023
Pomôcky do materskej školy. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.7.2023
Dodávateľ Internet Mall Slovkia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov
IČO 35950226
Číslo dokladu 2023000063
Popis Pomôcky do materskej školy. 
Suma 53,10
12.7.2023
Propagačné predmety. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.7.2023
Dodávateľ Juraj Jánošík - REJA, 913 25 Bobot 105
IČO 33188165
Číslo dokladu 2023000115
Popis Propagačné predmety. 
Suma 144,72
10.7.2023
Prenájom atrakcií. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.7.2023
Dodávateľ Catering all in s.r.o., Hviezdoslavova 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 48228974
Číslo dokladu 2023000111
Popis Prenájom atrakcií. 
Suma 1131,20
7.7.2023
Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.7.2023
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2023000121
Popis Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV. 
Suma 253,20