Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
7.7.2023
Nákup tlačív. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.7.2023
Dodávateľ ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 074 72 Banská Bystrica
IČO 31331131
Číslo dokladu 2023000118
Popis Nákup tlačív. 
Suma 45,85
7.7.2023
Záhradnícke práce. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.7.2023
Dodávateľ Mária Pálová Výroba vencov a kytíc
IČO 41973321
Číslo dokladu 2023000110
Popis Záhradnícke práce. 
Suma 310,00
7.7.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.7.2023
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2023000109
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Suma -832,28
7.7.2023
Dodávka propagačných materiálov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.7.2023
Dodávateľ Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 Bratislava
IČO 54087988
Číslo dokladu 2023000108
Popis Dodávka propagačných materiálov. 
Suma 900,13
5.7.2023
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.7.2023
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2023000126
Popis Zálohové platby za plyn. 
4.7.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.7.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000123
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
4.7.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.7.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000122
Popis Dodávka plynu. 
Suma 51,00
4.7.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.7.2023
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000120
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 66,00
4.7.2023
Stravné pre zamestnancov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.7.2023
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2023000112
Popis Stravné pre zamestnancov. 
Suma 105,00
4.7.2023
Elektronické služby online.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.7.2023
Dodávateľ Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET, Osuského 46, 851 03 Bratislava
IČO 40519431
Číslo dokladu 2023000107
Popis Elektronické služby online.
Suma 20,00
3.7.2023
Systémová podpora URBIS.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.7.2023
Dodávateľ MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica
IČO 36041688
Číslo dokladu 2023000125
Popis Systémová podpora URBIS.
Suma 45,12
3.7.2023
Webové sídlo so službou Dobraobec 07/08/09.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.7.2023
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance
IČO 53539133
Číslo dokladu 2023000124
Popis Webové sídlo so službou Dobraobec 07/08/09.
Suma 75,00
3.7.2023
Nákup tlačív. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.7.2023
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2023000119
Popis Nákup tlačív. 
Suma 298,52
3.7.2023
Výkon zodpovednej osoby za 07/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.7.2023
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2023000114
Popis Výkon zodpovednej osoby za 07/2023.
Suma 46,80
30.6.2023
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.6.2023
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2023000113
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 24,00
30.6.2023
Vydanie splnomocnenia.
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.6.2023
Dodávateľ Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO 36631124
Číslo dokladu 2023000104
Popis Vydanie splnomocnenia.
Suma 7,00
19.6.2023
Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 4 ÚPO Šišov - odborné spôsobila osoba. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.6.2023
Dodávateľ Bc. Beáta Nagyová, 930 03 Kráľovičové Kračany 130
IČO 43060773
Číslo dokladu 2023000106
Popis Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 4 ÚPO Šišov - odborné spôsobila osoba. 
Suma 850,00
19.6.2023
Telefóny - paušál. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.6.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 20230000102
Popis Telefóny - paušál. 
Suma 83,85
16.6.2023
RoZaNA text/audio. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.6.2023
Dodávateľ MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov
IČO 45352305
Číslo dokladu 2023000105
Popis RoZaNA text/audio. 
Suma 216,90
16.6.2023
Odoslané SMS správy za 4/2023 a 5/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.6.2023
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2023000103
Popis Odoslané SMS správy za 4/2023 a 5/2023.
Suma 3,19