Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
16.11.2022
Informačný systém URBIS.
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.11.2022
Dodávateľ MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica
IČO 36041688
Číslo dokladu 2022000216
Popis Informačný systém URBIS.
Suma 160,00
15.11.2022
Nákup podlahových rohoží. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.11.2022
Dodávateľ B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO 44413467
Číslo dokladu 2022000207
Popis Nákup podlahových rohoží. 
Suma 147,60
14.11.2022
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.11.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2022000211
Popis Paušál - telefóny. 
14.11.2022
Daňové tlačiva. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.11.2022
Dodávateľ CART PRINT, s. r. o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
IČO 34131159
Číslo dokladu 2022000199
Popis Daňové tlačiva. 
Suma 15,76
11.11.2022
Servisný zásah na ČOV. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.11.2022
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2022000215
Popis Servisný zásah na ČOV. 
Suma 127,20
10.11.2022
Nákup tovaru. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.11.2022
Dodávateľ GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375
IČO 46738169
Číslo dokladu 2022000234
Popis Nákup tovaru. 
Suma 61,60
10.11.2022
Čipová karta pre elektronický podpis - materská škola. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.11.2022
Dodávateľ Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO 35975946
Číslo dokladu 2022000214
Popis Čipová karta pre elektronický podpis - materská škola. 
Suma 36,00
7.11.2022
Vyúčtovacia faktúra za združené dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.11.2022
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2022000212
Popis Vyúčtovacia faktúra za združené dodávky elektriny. 
Suma 280,08
3.11.2022
Ročná licencia KEO-WIN 2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.11.2022
Dodávateľ KEO s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce
IČO 36739464
Číslo dokladu 2022000209
Popis Ročná licencia KEO-WIN 2023.
Suma 345,05
3.11.2022
Stravné 9/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.11.2022
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2022000202
Popis Stravné 9/2022.
Suma 61,20
3.11.2022
Stravné 10/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.11.2022
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2022000201
Popis Stravné 10/2022.
Suma 59,50
1.11.2022
Zálohové platby za elektrickú energiu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.11.2022
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2022000213
Popis Zálohové platby za elektrickú energiu. 
Suma 337,40
1.11.2022
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.11.2022
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2022000204
Popis Dodávka plynu. 
Suma 27,00
1.11.2022
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.11.2022
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2022000203
Popis Dodávka plynu. 
Suma 4,00
1.11.2022
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.11.2022
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2022000198
Popis Výkon zodpovednej osoby za 11/2022.
Suma 46,80
31.10.2022
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 31.10.2022
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2022000210
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 1107,12
31.10.2022
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 31.10.2022
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2022000208
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 48,00
31.10.2022
Inzerát - obchodná verejná súťaž na prenájom priestorov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 31.10.2022
Dodávateľ Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO 35790253
Číslo dokladu 2022000206
Popis Inzerát - obchodná verejná súťaž na prenájom priestorov. 
Suma 96,00
28.10.2022
Nákup trapézového plechu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.10.2022
Dodávateľ Ladislav Paulen PAnDA, 956 32 Rajčany 150
IČO 30886821
Číslo dokladu 2022000205
Popis Nákup trapézového plechu. 
Suma 346,00
28.10.2022
Nákup kancelárskych potrieb.
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.10.2022
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2022000196
Popis Nákup kancelárskych potrieb.
Suma 337,24