Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
10.1.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.1.2024
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000247
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Suma 66,00
9.1.2024
Nákup tovaru - germicidný žiarič - MŠ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.1.2024
Dodávateľ BETRIMAX s.r.o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany
IČO 46261656
Číslo dokladu 2024000002
Popis Nákup tovaru - germicidný žiarič - MŠ. 
Suma 641,30
8.1.2024
Servisný poplatok - hlásenia, vzdialená správa.
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.1.2024
Dodávateľ MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov
IČO 45352305
Číslo dokladu 2024000009
Popis Servisný poplatok - hlásenia, vzdialená správa.
Suma 104,00
8.1.2024
Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.1.2024
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance
IČO 53539133
Číslo dokladu 2024000008
Popis Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk. 
Suma 50,00
5.1.2024
Webové sídlo so službou Dobraobec 01/02/03.
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.1.2024
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance
IČO 53539133
Číslo dokladu 2024000006
Popis Webové sídlo so službou Dobraobec 01/02/03.
Suma 75,00
4.1.2024
Systémová podpora URBIS. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.1.2024
Dodávateľ MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica
IČO 36041688
Číslo dokladu 2024000007
Popis Systémová podpora URBIS. 
Suma 45,12
4.1.2024
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.1.2024
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2023000245
Popis Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Suma 18,00
3.1.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 3.1.2024
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2023000246
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 946,80
2.1.2024
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.1.2024
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2024000001
Popis Výkon zodpovednej osoby za 01/2024.
Suma 46,80
28.12.2023
Nákup kancelárskych potrieb. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 28.12.2023
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2023000244
Popis Nákup kancelárskych potrieb. 
Suma 35,18
21.12.2023
Nákup tovaru.
Detail faktúry
Dátum doručenia 21.12.2023
Dodávateľ COOP Jednota Topoľčany, Stummerova 5, 955 02 Topoľčany
IČO 00168904
Číslo dokladu 2023000543
Popis Nákup tovaru.
Suma 322,00
20.12.2023
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 20.12.2023
Dodávateľ Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 00 Žilina
IČO 31575951
Číslo dokladu 2023000241
Popis Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov. 
Suma 66,59
19.12.2023
Kontrola a čistenie komínov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.12.2023
Dodávateľ EKO-ESO, Roman Hudec, 957 01 Miezgovce 23
IČO 35252292
Číslo dokladu 2023000240
Popis Kontrola a čistenie komínov. 
Suma 100,00
19.12.2023
Stojan na monitor. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.12.2023
Dodávateľ Juraj Malíček - Weseco, Lipová 1000/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 51048809
Číslo dokladu 2023000237
Popis Stojan na monitor. 
Suma 25,60
18.12.2023
Nákup tovaru. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.12.2023
Dodávateľ COOP Jednota Topoľčany, Stummerova 5, 955 02 Topoľčany
IČO 00168904
Číslo dokladu 2023000238
Popis Nákup tovaru. 
Suma 151,58
15.12.2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov".
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.12.2023
Dodávateľ Bril-projekt, s.r.o., Haláčovce 133, 956 55 Haláčovce
IČO 54552460
Číslo dokladu 2023000226
Popis Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov".
Suma 1680,00
14.12.2023
Odoslané SMS za mesiac 11/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.12.2023
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2023000236
Popis Odoslané SMS za mesiac 11/2023.
Suma 8,48
14.12.2023
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.12.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000235
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 80,38
13.12.2023
Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV za 2. polrok 2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 13.12.2023
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2023000233
Popis Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV za 2. polrok 2023.
Suma 253,20
12.12.2023
Úhrada alikvotnej čiastky za cestovné na školení. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.12.2023
Dodávateľ Obec Libichava, 956 38 Libichava
IČO 00699268
Číslo dokladu 2023000242
Popis Úhrada alikvotnej čiastky za cestovné na školení. 
Suma 9,73