Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
22.1.2024
Stojany pod monitor. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.1.2024
Dodávateľ Juraj Malíček - Weseco, Lipová 1000/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 51048809
Číslo dokladu 2023000239
Popis Stojany pod monitor. 
Suma 39,96
19.12.2023
Kontrola a čistenie komínov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.12.2023
Dodávateľ EKO-ESO, Roman Hudec, 957 01 Miezgovce 23
IČO 35252292
Číslo dokladu 2023000240
Popis Kontrola a čistenie komínov. 
Suma 100,00
19.12.2023
Stojan na monitor. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 19.12.2023
Dodávateľ Juraj Malíček - Weseco, Lipová 1000/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 51048809
Číslo dokladu 2023000237
Popis Stojan na monitor. 
Suma 25,60
18.12.2023
Nákup tovaru. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.12.2023
Dodávateľ COOP Jednota Topoľčany, Stummerova 5, 955 02 Topoľčany
IČO 00168904
Číslo dokladu 2023000238
Popis Nákup tovaru. 
Suma 151,58
15.12.2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov".
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.12.2023
Dodávateľ Bril-projekt, s.r.o., Haláčovce 133, 956 55 Haláčovce
IČO 54552460
Číslo dokladu 2023000226
Popis Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov".
Suma 1680,00
14.12.2023
Odoslané SMS za mesiac 11/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.12.2023
Dodávateľ URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín
IČO 50749587
Číslo dokladu 2023000236
Popis Odoslané SMS za mesiac 11/2023.
Suma 8,48
14.12.2023
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.12.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000235
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 80,38
13.12.2023
Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV za 2. polrok 2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 13.12.2023
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2023000233
Popis Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV za 2. polrok 2023.
Suma 253,20
11.12.2023
Nákup toneru a podávacích gumičiek. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 11.12.2023
Dodávateľ Klára Janušková, Svätoplukova 1267/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO 55748325
Číslo dokladu 2023000234
Popis Nákup toneru a podávacích gumičiek. 
Suma 85,00
8.12.2023
Nákup tonerov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.12.2023
Dodávateľ APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80
IČO 50517872
Číslo dokladu 2023000231
Popis Nákup tonerov. 
Suma 424,00
8.12.2023
Nákup tovaru. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.12.2023
Dodávateľ ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
IČO 36277151
Číslo dokladu 023000223
Popis Nákup tovaru. 
Suma 26,30
7.12.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 7.12.2023
Dodávateľ V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin
IČO 36421693
Číslo dokladu 2023000222
Popis Vyúčtovanie dodávky elektriny. 
Suma -507,23
5.12.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 5.12.2023
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2023000225
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 945,53
4.12.2023
Prenájom vysokozdvižnej plošiny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.12.2023
Dodávateľ PESIJO-STAV s.r.o., 956 35 Nedašovce
IČO 55642446
Číslo dokladu 2023000232
Popis Prenájom vysokozdvižnej plošiny. 
Suma 234,00
4.12.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 4.12.2023
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000215
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 66,00
1.12.2023
Ročná licencia KEO-WIN  2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2023
Dodávateľ KEO s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce
IČO 36739464
Číslo dokladu 2023000229
Popis Ročná licencia KEO-WIN  2024.
Suma 436,56
1.12.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000228
Popis Dodávka plynu. 
Suma 51,00
1.12.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000227
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
1.12.2023
Zálohové platby za plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2023
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2023000224
Popis Zálohové platby za plyn. 
Suma 719,30
1.12.2023
Nákup učebných a pracovných pomôcok pre MŠ. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.12.2023
Dodávateľ STIEFEL EUROCART s. r. o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava
IČO 31360513
Číslo dokladu 2023000218
Popis Nákup učebných a pracovných pomôcok pre MŠ. 
Suma 518,00