Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
15.2.2023
Servisný poplatok ČOV  AT. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 15.2.2023
Dodávateľ Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 43874355
Číslo dokladu 2023000028
Popis Servisný poplatok ČOV  AT. 
Suma 127,20
14.2.2023
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.2.2023
Dodávateľ ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2023000016
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 18,00
14.2.2023
Paušál - telefóny. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 14.2.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO 35697270
Číslo dokladu 2023000029
Popis Paušál - telefóny. 
Suma 98,25
10.2.2023
Nádobka na odpad Epsom - tlačiareň. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 10.2.2023
Dodávateľ APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80
IČO 50517872
Číslo dokladu 2023000015
Popis Nádobka na odpad Epsom - tlačiareň. 
Suma 10,50
8.2.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.2.2023
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2023000024
Popis Vývoz a zneškodnenie odpadu. 
Suma 965,72
8.2.2023
Obecné noviny - úprava a tlač. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 8.2.2023
Dodávateľ FOMI s.r.o., Jánošovská 8, 038 61 Vrútky
IČO 44446331
Číslo dokladu 2023000025
Popis Obecné noviny - úprava a tlač. 
Suma 643,76
2.2.2023
Nákup tovaru DELONGHI. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.2.2023
Dodávateľ ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda
IČO 36277151
Číslo dokladu 2023000014
Popis Nákup tovaru DELONGHI. 
Suma 438,97
1.2.2023
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.2.2023
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2023000017
Popis Výkon zodpovednej osoby za 02/2023.
Suma 46,80
1.2.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.2.2023
Dodávateľ DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2023000018
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 84,00
1.2.2023
Poplatky za modu a prepojenie na CUET. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.2.2023
Dodávateľ Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance
IČO 53539133
Číslo dokladu 2023000019
Popis Poplatky za modu a prepojenie na CUET. 
Suma 100,00
1.2.2023
Školenie k IS URBIS. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.2.2023
Dodávateľ MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica
Číslo dokladu 2023000020
Popis Školenie k IS URBIS. 
Suma 60,00
1.2.2023
Nákup tonerov. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.2.2023
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2023000021
Popis Nákup tonerov. 
Suma 192,39
1.2.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.2.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000022
Popis Dodávka plynu. 
Suma 51,00
1.2.2023
Dodávka plynu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.2.2023
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2023000023
Popis Dodávka plynu. 
Suma 5,00
1.2.2023
Dodávka - zemný plyn. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.2.2023
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 44483767
Číslo dokladu 2023000026
Popis Dodávka - zemný plyn. 
Suma 719,30
1.2.2023
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos - verejným rozhlasom, na rok 2023.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.2.2023
Dodávateľ SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
IČO 17310598
Číslo dokladu 2023000027
Popis Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos - verejným rozhlasom, na rok 2023.
Suma 38,40
25.1.2023
Oprava časti chodníka k.ú. Šišov na parc. č. 4.
Detail faktúry
Dátum doručenia 25.1.2023
Dodávateľ Samuel Poništ, 956 38 Šišov č. 55
IČO 52065260
Číslo dokladu 2023000013
Popis Oprava časti chodníka k.ú. Šišov na parc. č. 4.
Suma 3410,00
20.1.2023
Nákup kancelárskych potrieb. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 20.1.2023
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2023000010
Popis Nákup kancelárskych potrieb. 
Suma 191,97
18.1.2023
Aktualizácia systému. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.1.2023
Dodávateľ MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov
IČO 45352305
Číslo dokladu 2023000012
Popis Aktualizácia systému. 
Suma 60,00
18.1.2023
Sanchronizácia údajov DCOM - URBIS. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 18.1.2023
Dodávateľ MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica
IČO 36041688
Číslo dokladu 2023000011
Popis Sanchronizácia údajov DCOM - URBIS. 
Suma 240,00