Projekty
COOP Jednota

 

COOP Jednota aj v roku 2020 vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 4. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“ .

Zámerom je podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji rôznych foriem – drobné stavby, propagácia tradícií a pod.

Prvotný výber projektov zo všetkých prihlásených za daný región je v kompetencii regionálnej COOP Jednoty.

COOP Jednota Topoľčany sa rozhodla poskytnúť grant 6000 € našej obci na realizovanie jedného z troch projektov. O tom, ktorý projekt to bude, rozhodnete vy – občania, zákazníci COOP Jednoty.

Obec vypracovala tri nasledovné projekty :

Obec Šišov - Fitnes park

Predmetom projektu je vybudovanie fitnes parku v rámci areálu, a to osadenie prvkov na športové využitie a aktívne trávenie voľného času. Realizáciou projektu by sa dosiahla súhra pohybových aktivít detí, rodičov, starých rodičov ale aj ďalších jednotlivcov. Fitnes park je vhodný pre všetky vekové kategórie.

 

Obec Šišov - Športom ku zdraviu

Predmetom projektu je čiastočná revitalizácia ihriska a materiálno-technické vybavenie hráčov. Revitalizácia ihriska by spočívala vo vyrovnaní terénu a výseve novej trávy. V rámci materiálno-technického vybavenia by bola zakúpená lajnovačka, svetelná tabuľa a športové teplákové súpravy pre hráčov.
 

Obec Šišov - Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu dvoch autobusových zastávok v lokalite smer Libichava a Kyslá voda umiestnením nových zastávok, ktoré budú vyrobené z dreva a v každej sa bude nachádzať lavička, smetná nádoba a v okolí sa vysadí zeleň.

 

Hlasovanie prebehne v predajni COOP Jednota v Šišove.

 

O víťaznom projekte rozhodnete vy – občania, zákazníci COOP Jednoty! Za každý nákup v hodnote 5 € dostanete žetón, ktorým môžete hlasovať. Hlasovanie prebieha od 2. septembra do 30. septembra 2020.