Tlačivá
pre občanov
Dane
a poplatky
Triedenie
odpadu
Fotogáleria
obce
Organizácie
Školstvo
Aktuálne oznamy
28.09.2021

POZVÁNKA
 
V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
zvolávam
 
verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šišov, ktoré sa uskutoční
dňa 4. októbra 2021 v Šišove o 18.00 hod.
 
v budove Obecného úradu Šišov
 
PROGRAM :
1) Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2) Voľba návrhovej komisie
3) Kontrola uznesení
4) Návrh na úpravu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
5) Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2021
6) Správa audítora o hospodárení obce za rok 2020
7) Priebežná správa o platení daní a poplatkov za rok 2021
8) Žiadosti občanov a organizácii
9) Majetkovoprávne veci
10) Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2020/2021
11) Rôzne
12) Interpelácie poslancov
13) Diskusia
14) Záver
 
Ing. Elena Valachová
starostka obce

Kontakt
Obecný úrad Šišov 63, 956 38 Šišov
obecsisov@gmail.com
038 760 40 97
Kalendár
December 2023
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
tlaciva-pre-obcanov
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek