Projekty
Zrealizované projekty
Pridané: 05.06.2021

Cieľ a popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zušľachtenie verejného priestranstva a obce

Pridané: 05.06.2021

Realizácia projektu: Obes Šišov sa uchádzala o poskytnutie dotácie v rámci výzvy

Pridané: 05.06.2021

Projekt financovaný z EÚ: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov

Pridané: 05.06.2021

Obec Šišov ukončila dňa 30.11.2011 všetky aktivity projektu: