Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
12.7.2021
Kancelársky materiál pre MŠ.
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.7.2021
Dodávateľ ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
IČO 31331131
Číslo dokladu 2021000129
Popis Kancelársky materiál pre MŠ.
Suma 51,78
12.7.2021
Vybavenie pre MŠ - nástenný vešiak, botník.
Detail faktúry
Dátum doručenia 12.7.2021
Dodávateľ ČistéDřevo sr.o., Na Zámostí 757, 735 43 Albrechtice
IČO 05031711
Číslo dokladu 2021000123
Popis Vybavenie pre MŠ - nástenný vešiak, botník.
Suma 151,60
9.7.2021
Zber a zneškodnenie odpadu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.7.2021
Dodávateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86
IČO 36300225
Číslo dokladu 2021000137
Popis Zber a zneškodnenie odpadu. 
Suma 1015,31
9.7.2021
Kancelárske potreby. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 9.7.2021
Dodávateľ FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO 35729040
Číslo dokladu 2021000132
Popis Kancelárske potreby. 
Suma 43,24
2.7.2021
Nákup stravných lístkov.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.7.2021
Dodávateľ Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
IČO 53528654
Číslo dokladu 2021000131
Popis Nákup stravných lístkov.
Suma 1850,34
2.7.2021
Stravné 6/2021.
Detail faktúry
Dátum doručenia 2.7.2021
Dodávateľ Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156
IČO 36128503
Číslo dokladu 2021000119
Popis Stravné 6/2021.
Suma 35,70
1.7.2021
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2021
Dodávateľ ALATERE s.r.o., Paprad 1586, 916 01 Stará Turá
IČO 47158166
Číslo dokladu 2021000136
Popis Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Suma 24,00
1.7.2021
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2021
Dodávateľ DSTeam s.r.o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
IČO 46659021
Číslo dokladu 2021000127
Popis Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Suma 48,00
1.7.2021
Dodávka zemného plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2021
Dodávateľ SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2021000126
Popis Dodávka zemného plynu.
Suma 54,00
1.7.2021
Dodávka zemného plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2021
Dodávateľ SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO 35815256
Číslo dokladu 2021000125
Popis Dodávka zemného plynu.
Suma 4,00
1.7.2021
Dodávka zemného plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2021
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
IČO 44291809
Číslo dokladu 2021000124
Popis Dodávka zemného plynu.
Suma 234,00
1.7.2021
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021.
Detail faktúry
Dátum doručenia 1.7.2021
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO 50528041
Číslo dokladu 2021000120
Popis Výkon zodpovednej osoby za 07/2021.
Suma 46,80
30.6.2021
Zakúpenie kosačky, oprava krovinorezu. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 30.6.2021
Dodávateľ GABEKO s. r. o., 956 36 Rybany 375
IČO 46738169
Číslo dokladu 2021000130
Popis Zakúpenie kosačky, oprava krovinorezu. 
Suma 532,40
29.6.2021
Slubžy pri audítorskom overení ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 29.6.2021
Dodávateľ Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21, 018 51 Nová Dubnica
IČO 42150116
Číslo dokladu 2021000118
Popis Slubžy pri audítorskom overení ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky. 
Suma 800,00
22.6.2021
Výučbové CD - prírodné spoločenstvá, dopravná výchova, tvary a farby.
Detail faktúry
Dátum doručenia 22.6.2021
Dodávateľ STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava
IČO 31360513
Číslo dokladu 2021000122
Popis Výučbové CD - prírodné spoločenstvá, dopravná výchova, tvary a farby.
Suma 138,00
16.6.2021
Ročná kontrola multifunkčného ihriska, detského ihriska v areáli ZŠ a detských prvkov v parku. 
Detail faktúry
Dátum doručenia 16.6.2021
Dodávateľ EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
IČO 00687022
Číslo dokladu 2021000121
Popis Ročná kontrola multifunkčného ihriska, detského ihriska v areáli ZŠ a detských prvkov v parku. 
Suma 386,40
6.6.2021
Prehľad faktúr 2-2021
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.6.2021
Číslo dokladu Prehľad faktúr 2-2021
Popis Prehľad faktúr 2-2021
6.6.2021
Prehľad faktúr 01-2021
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.6.2021
Číslo dokladu Prehľad faktúr 01-2021
Popis Prehľad faktúr 01-2021
6.12.2020
Prehľad faktúr december.
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.12.2020
Číslo dokladu Prehľad faktúr december.
Popis Prehľad faktúr december.
6.11.2020
Prehľad faktúr november
Detail faktúry
Dátum doručenia 6.11.2020
Číslo dokladu Prehľad faktúr november
Popis Prehľad faktúr november